Komunikaty

20-04-2023

Komentarz PIKE w sprawie Lex Pilot

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, zrzeszająca operatorów i nadawców, z zadowoleniem przyjęła informacje przekazane przez stronę rządową o zamiarze wyłączenia z przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej zmian do ustawy o Radiu i Telewizji (tzw. Lex Pilot). O całkowite odrzucenie tych zapisów branża apelowała od momentu ich pojawienia się w ustawie.

30-03-2023

Komisja odrzuciła szkodliwe przepisy Lex Pilot

Członkowie Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na środowym posiedzeniu zdecydowali o odrzuceniu rządowych projektów ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz przepisów wprowadzających ustawę PKE (tzw. Lex Pilot).

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji przedstawiciele rządu złożyli nowe propozycje zmian w przepisach, które zdaniem władz częściowo przychylają się do podnoszonych od miesięcy argumentów przedstawicieli wielu organizacji i instytucji, by wycofać się z kontrowersyjnych zapisów zwanych Lex Pilot.

22-03-2023

Lex Pilot osłabi telewizje lokalne - ważny kanał komunikacji polityków z wyborcami

Lokalne telewizje są ważne dla polityków wszystkich ugrupowań, ponieważ zapraszani są oni do programów polityczno-publicystycznych, które zajmują nawet 40 proc. czasu antenowego. W kampanii wyborczej jeszcze więcej czasu antenowego będzie poświęcone polityce. Takie wnioski płyną z ankiety Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wśród telewizji lokalnych. Lex Pilot spowoduje, że dalsze funkcjonowanie lokalnych telewizji będzie zagrożone.06-03-2023

Wysłuchanie publiczne w sprawie Lex Pilot

W Sejmie trwa wysłuchanie publiczne w sprawie m.in. przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej (tzw. Lex Pilot). Udział w nim bierze około 200 przedstawicieli organizacji, instytucji, nadawców i operatorów, a także mediów lokalnych. Celem wysłuchania publicznego jest przedstawienie skutków wprowadzenia planowanych zmian w ustawie.


03-03-2023

Media lokalne aktywnie informują o skutkach Lex Pilot. Na antenach pojawi się spot telewizyjny wyłoniony w konkursie

Widzowie telewizji lokalnych oraz użytkownicy mediów społecznościowych przez najbliższe tygodnie będą mogli zobaczyć krótki spot informujący o Lex Pilot przygotowany przez Wielkopolską Telewizję Kablową. Materiał powstał w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, którego celem było nagłośnienie szkodliwości nowych regulacji.


14-02-2023

Lex Pilot to cios w lokalne media, społeczności i samorządy. Nadawcy apelują do rządu i Parlamentu o wykreślenie absurdalnych zmian w ustawie o Radiofonii i Telewizji.

Programy lokalnych telewizji, dziś często ustawione jako pierwsze na pilotach przez nadawców programów telewizyjnych, docierają do 5,8 mln widzów poprzez sieci kablowe i cieszą się dużym zainteresowaniem. Zmiana kolejności programów czy możliwość zakupu pojedynczych kanałów proponowana przez Lex Pilot pozbawią lokalne społeczności i samorządy bardzo ważnego kanału komunikacji i źródła informacji budującego lokalne więzi.


6-02-2023

Posłowie umożliwili dyskusję nad ustawą Lex Pilot

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii postanowiła na poniedziałkowym posiedzeniu o wysłuchaniu publicznym ustawy Lex Pilot. Wysłuchanie publiczne zostało zaplanowane na 6 marca 2023 r.

Obecnie procedowany przez Sejm kształt regulacji rynku telewizyjnego został ogłoszony przez rząd w ostatnich tygodniach ubiegłego roku, bez jakichkolwiek konsultacji publicznych. Zmiany głęboko ingerują w swobodę działalności gospodarczej i wprowadzą niespotykany dotąd chaos, który odbije się negatywnie na działalności polskich przedsiębiorców, mediów prywatnych, operatorów oraz przede wszystkim – na przyzwyczajeniach i portfelach widzów.


3-02-2023

Wdrożenie modelu a la carte jest niemożliwe w formie proponowanej w Lex Pilot i może zachwiać stabilnością usług dla 10 milionów gospodarstw domowych

W proponowanych przez rząd poprawkach do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot) przewiduje się narzucenie obowiązku sprzedaży pojedynczych kanałów (a la carte). Taki model będzie znacznie droższy i w konsekwencji mniej dostępny dla klientów. W efekcie pogorszy się jakość programów, a ich wybór będzie ograniczony. Nigdzie w Europie nie ma obowiązku sprzedaży kanałów TV pojedynczo, bo taki model biznesowy jest nieopłacalny dla klientów i rynku, a tak pospieszne wprowadzenie Lex Pilot może także zachwiać bezpieczeństwem funkcjonowania operatorów i stabilnością usług oraz oferty.


31-01-2023

Lex Pilot: zmiany redakcyjne, nie merytoryczne. Branża podtrzymuje dotychczasowy apel o usunięcie szkodliwych zapisów do ustawy o Radiofonii i Telewizji w całości i zwraca uwagę, że zmiany w zaproponowanym kształcie są niemożliwe do wdrożenia.

Kluczowe, szkodliwe dla abonentów i rynku zapisy, w tym: uprzywilejowanie na pilocie programów telewizji publicznej, wybieranie kanałów obowiązkowych przez KRRiT oraz narzucenie sprzedaży telewizji w modelu pojedynczych kanałów nie zostały usunięte w zaproponowanych poprawkach do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot). Korekty są więc głównie redakcyjne, a nie merytoryczne. Branża zrzeszająca m.in. operatorów i nadawców telewizyjnych apeluje o wycofanie wszystkich szkodliwych dla rynku przepisów z Prawa Komunikacji Elektronicznej i transparentny dialog z sektorem (wysłuchanie publiczne).


25-01-2023

Oświadczenie izb gospodarczych w sprawie nietransparentnego sposobu procedowania zmian w Prawie komunikacji elektronicznej oraz ustawy wprowadzającej, tzw. Lex Pilot

Mimo sprzeciwu rynku Sejm przyjął w pierwszym czytaniu niekonsultowany z rynkiem, rządowy projekt nowelizacji Prawa komunikacji elektronicznej. Wczoraj po raz czwarty z rzędu została odwołana Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która miała się zajmować dalszym procedowaniem projektu w sejmie.


19-01-2023

Lex Pilot zniszczy polski rynek płatnej telewizji, będący jednym z najtańszych i najbardziej konkurencyjnych w Europie

Bogata oferta pakietowa płatnej telewizji w Polsce jest jedną z najtańszych w Unii Europejskiej, a rynek jednym z nielicznych z prognozami dalszego wzrostu wobec nasilającej się konkurencji globalnych serwisów streamingowych (OTT). Udział sektora rodzimej płatnej telewizji w PKB, którego wartość szacowana jest na 1,5 mld EUR, wynosi 0,25%, a liczba subskrypcji w Polsce odpowiada 88% liczby gospodarstw domowych – wynika z raportu globalnej firmy doradztwa strategicznego Arthur D. Little, która zbadała rynek w największych krajach Europy i USA. Lex Pilot przyczyni się do spadku wartości polskiego rynku, stworzy regulacyjne eldorado dla OTT i zniweczy 30-lat budowania jednego z najbardziej konkurencyjnych rynków telewizyjnych w Europie.


12-01-2023

Na Lex Pilot najbardziej stracą abonenci. Cały rynek jednym głosem przeciwko #LexPilot.

Lex Pilot doprowadzi do wyższych opłat za telewizję, przyczyni się do pogorszenia jakości kanałów i ograniczy bogactwo wyboru. Rząd przejmie też kontrolę nad pilotami Polaków i wybierze kanały obowiązkowe oraz ustali ich kolejność. Zmiany dotkną nawet 10 mln gospodarstw domowych.
Chaos, zubożenie oferty programów, ryzyko wyłączania kanałów, a przede wszystkim wielokrotne wzrosty opłat za telewizję – taki scenariusz czeka klientów płatnej telewizji jeśli w życie wejdzie „Lex Pilot”.


22-12-2022

Urzędnicy zaprogramują piloty telewizyjne, a widzowie zapłacą więcej za mniej

Przedstawiciele Izb Gospodarczych, reprezentujących interesy polskiego rynku mediów i telekomunikacji, protestują przeciwko zaskakującym i szkodliwym zmianom do Ustawy o Radiofonii i Telewizji i apelują o ich usunięcie z nowelizowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE). Zamiany te są niezwiązane z zakresem PKE oraz sprzeczne z wdrażanym Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej. Pod apelem podpisali się jednogłośnie reprezentanci wszystkich kluczowych organizacji zrzeszających nadawców i operatorów.