List otwarty w sprawie radykalnej ingerencji państwa w polski rynek telewizyjny

List otwarty w sprawie radykalnej ingerencji państwa w polski rynek telewizyjny

Szanowni Państwo,

Procedowane w ustawie wprowadzającej prawo komunikacji elektronicznej zmiany ustawy o radiofonii i telewizji stanowią poważne zagrożenie wolności wyboru oraz dostępności kanałów telewizyjnych dla klientów platform telewizji płatnej. Ustawowy zamach na pilota TV oraz polski rynek telewizyjny dotyczy zdecydowanej większości gospodarstw domowych w kraju i przyczyni się do zubożenia ofert oraz wzrostu kosztów dla użytkowników.

Projektowane przepisy, które nie były konsultowane publicznie, radykalnie zmieniają listę programów, objętych ustawowym obowiązkiem pierwszeństwa wprowadzania (zasada must carry/must offer), usuwając z listy kanały: Polsat, TVN, TV4 oraz TV Puls, na rzecz kanałów TVP. Skutkiem tego będzie zatem albo ograniczenie dostępu do cenionych przez widzów kanałów nadawców prywatnych, w tym programy TV tworzone przez lokalnych operatorów, albo wzrost opłat abonamentowych dla użytkowników końcowych.

Ponadto, ustawa różnicuje abonentów platform w zależności od stosowanej technologii, daje arbitralną kontrolę Przewodniczącemu KRRIT do wybrania kanałów i ich kolejności, a poprzez wymuszanie nierynkowych modeli biznesowych, przyczyni się do drastycznego ograniczenia oferty telewizyjnej w języku polskim i erozji nadawców prywatnych. Dotyczyć to będzie przede wszystkim kanałów wyspecjalizowanych i tematycznych, w tym także kultury wysokiej, hobbistycznych, społecznych czy lokalnych, które ze względu na swoją niszowość, stoją przed ryzykiem drastycznego obniżenia zasięgu oraz przychodów z reklam.

Dziś dla polskiego widza dostępnych jest blisko 300 polskich i polskojęzycznych programów o światowej jakości, w najbardziej konkurencyjnych cenach w porównaniu do innych rynków zagranicznych. Jako przedsiębiorcy, którzy stworzyli jeden z najbardziej różnorodnych i konkurencyjnych rynków telewizyjnych w Europie, stajemy po stronie naszych abonentów i apelujemy o zachowanie jego wysokiej konkurencyjności, a tym samym odrzucenie projektowanych przepisów.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej • ul. Przemysłowa 30 • 00-450 Warszawa