Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji , tzw. lex pilot - lista absurdów

Lista absurdów projektowanych regulacji

Niezależnie od tego, jak intensywna i szeroka będzie kampania informacyjna

poprzedzająca obowiązkowe zmiany w układzie kanałowym, nie do uniknięcia jest ogromny chaos i wzburzenie telewidzów, którzy stracą numerację kanałów, wbrew ich woli. Odpowiedzialność za te niechciane zmiany i wzburzenie społeczne z nimi związane będzie po stronie decydentów, polityków i administracji państwowej.

Perspektywa klienta

 • Klienci zapłacą więcej za dostęp do TV płatnej, podczas gdy wyższa cena nie pójdzie w parze z wyższą jakością i wyborem. Klienci poniosą koszt tych absurdalnych zmian.
 • Na skutek arbitralnej kolejności kanałów, wszystkim klientom płatnej TV w Polsce, czyli ponad 10 milionom gospodarstw domowych zmieni się lista kanałów na pilocie (EPG), przez co trudniej będzie im dotrzeć do ulubionych treści.
 • Po tym, jak KRRIT narzuci listę kanałów obowiązkowych, klienci, będą mieli kilkadziesiąt narzuconych kanałów obowiązkowych (w tym telewizji publicznej), zanim przejdą do swoich ulubionych programów.
 • W przypadku rozszerzenia listy kanałów obowiązkowych ponad obecne 7 kanałów, setki tysięcy klientów telewizji analogowej, w dużej części osoby starsze, utracą dostęp do usługi TV. TV analogowa ze względu na ograniczenia technologiczne nie może być uzupełniania o kolejne kanały obowiązkowe.
 • Na skutek zmiany listy kanałów obowiązkowych cześć z ponad 10 milionów klientów może utracić dostęp do komercyjnych kanałów ogólnopolskich, które były dotychczas objęte obowiązkiem MC/MO, tj. Polsat, TVN, TV Puls, TV4. Część klientów może także utracić dostęp do kanałów telewizji publicznej.
 • Ci klienci, którzy wybiorą pojedyncze kanały, będą musieli przewijać przez puste lub niedostępne kanały i szukać wybranych przez siebie treści w gąszczu czarnych plansz lub plansz z kłódką oznaczającą kanały niedostępne.
 • Obecni klienci telewizji płatnej mogą utracić dostęp do kanałów tematycznych, szczególnie na zagranicznych licencjach, bo regulacja udostępniania kanałów pojedynczo nie będzie obowiązywać nadawców zagranicznych (choć muszą się do niej zastosować polscy operatorzy), co wiąże się z ryzykiem wyłączania kanałów z oferty.
 • Klient operatora satelitarnego będzie musiał przewijać przez 16 kanałów regionalnych TVP, które będą o zbliżonej lub takiej samej treści. Stanie się to na skutek obowiązku umieszczenia wszystkich wersji regionalnych kanału lokalnego TVP, podczas gdy technologia satelitarna nie pozwala na ich lokalizację. Aby spełnić obowiązek regulacyjny, operator satelitarny będzie musiał włączyć wszystkie wersje lokalne TVP dla każdego abonenta.

Kanały

 • Kanały - w szczególności kanały niszowe: kulturalne, naukowe i społeczne - staną się mniej dostępne. Wraz z utratą oglądalności, będą zmuszane do ograniczania swojej działalności ze szkodą dla różnorodności i pluralizmu, powodując wykluczenie społeczne.
 • Na skutek przesunięcia w EPG osłabi się pozycja kanałów lokalnych, które pełnią dziś ważną rolę dla lokalnych społeczności i abonentów z mniejszych miejscowości.
 • Kanały kupowane pojedynczo, ze względu na przeniesienie ciężaru utrzymania kanałów na abonentów, mogą być droższe za pojedynczy kanał niż cały dotychczasowy pakiet treści, ponieważ nadawca może utracić przychody z reklam na skutego utraty zasięgu. Dotyczyć to będzie kanałów tematycznych i niszowych w pierwszej kolejności.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła w drodze rozporządzenia arbitralnie zmieniać – włączać lub wyłączać dowolne kanały, co zmieni ofertę dla wszystkich klientów płatnej telewizji w Polsce, w dowolnym dla KRRIT momencie.
 • Kanały telewizji publicznej finansowane z abonamentu, dotacji rządowej i reklamy, zyskają kolejne narzędzia do wzmacniania swojej pozycji rynkowej, tj. preferencyjną kolejność w EPG, która przełoży się na wzrost oglądalności kanałów TVP oraz wyższe ceny reklam na rynku.

Konsekwencje społeczne

 • Niezależnie od tego, jak intensywna i szeroka będzie kampania informacyjna poprzedzająca obowiązkowe zmiany w układzie kanałowym, nie do uniknięcia jest ogromny chaos i wzburzenie telewidzów, którzy stracą numerację kanałów, wbrew ich woli. Odpowiedzialność za te niechciane zmiany i wzburzenie społeczne z nimi związane będzie po stronie decydentów, polityków i administracji państwowej.
 • 7 milionów domów korzystających z płatnej telewizji, będzie musiało dokonać wyboru nowej oferty, przedyskutować zestaw kupowanych kanałów a la carte, przekalkulować co się bardziej opłaca, skomunikować z dostawcą, aby wyjaśnić szczegóły nowej oferty i na koniec zawrzeć nową umowę z dostawcą. Społeczeństwo czeka olbrzymia, na masową bez precedensu skalę, operacja logistyczna, aby na koniec móc zaoferować/zakupić mniej za więcej (drożej).
 • Zmiany spowodują wypadnięcie z rynku wielu mniejszych kanałów, co negatywnie przełoży się na pluralizm mediów i bogactwo treści audiowizualnych.
 • Proces wyboru kanałów obowiązkowych przez KRRIT jest nietransparentny, arbitralny i bez określonych kryteriów.

Biznes

 • Regulacja pogorszy warunki konkurencyjne dla nadawców prywatnych, którzy wobec niższych przychodów na skutek projektowanych regulacji będą sukcesywnie znikać z rynku.
 • Zmiany spowodują konieczność rewolucyjnej zmiany modelu biznesowego świadczenia usługi telewizji oraz renegocjacji wszystkich kontraktów z dostawcami, a także w wielu przypadkach – zmiany oferty i umów z obecnymi klientami.