Analizy i opinie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, tzw. lex pilot

Analizy i opinie Ustawa O radiofonii i telewizji, tzw. lex pilot

Poniżej prezentujemy publikacje, opinie i analizy

dotyczące zgodności art. 10 ust. 8 projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem Unii Europejskiej

Pobierz dokumenty